1e bijeenkomst met de contactpersonen van de HOU op 1 juni 2021

Op dinsdagavond 1 juni hadden we de eerste bijeenkomst van het bestuur van de HOU met de contactpersonen in de verschillende wijken van Uithuizen. De bijeenkomst werd gehouden in De Fakkel en had als doel om met elkaar kennis te maken en ideeën uit te wisselen. Vanwege de versterkingsopgave staat er veel te gebeuren in Uithuizen en zal er ook het nodige gaan veranderen. Om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat de huurders belangrijk vinden, zijn er nu per wijk contactpersonen waar u terecht kunt. U kunt uiteraard ook altijd de Huurdersorganisatie of de SUW bellen of mailen. Maar soms is het prettig om een vertrouwd gezicht in de buurt te hebben waar je dan even terecht kunt. Contactpersonen voor de huurders per wijk van Uithuizen: Menkema: Hillie Riemeyer-Kammenga, Tjalk 38 Noord: Chantal van der Zee, Westergoweg 18 Arp Schnitgerhof: Tineke Klooster, Arp Schnitgerhof 44 Centrum en Riepenbuurt: Kees Bos, Schoolstraat 18i…

Continue Reading 1e bijeenkomst met de contactpersonen van de HOU op 1 juni 2021

Jaarverslag HuurdersOrganisatie Uithuizen  2019 

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van de omvorming van de huurdersorganisatie “Oet en Thoes” naar de “HuurdersOrganisatie Uithuizen” (HOU). Dat is gestart met een nieuwe samenstelling van…

Ledenvergadering en Corona

Beste mensen,   Als vereniging heeft HuurdersOrganisatie Uithuizen de verplichting om minimaal 1 keer per jaar een ledenvergadering te organiseren. Echter, de maatregelen rondom Corona maken dit erg lastig. Om…