Huurdersorganisatie Uithuizen

Sloop en nieuwbouw / versterking

In de komende tien jaar wordt een belangrijk deel van de woningvoorraad van de SUW gesloopt en nieuwgebouwd dan wel versterkt.

Achter deze menuknop worden de ontwikkelingen in dit dossier gevolgd.

Achter de menuknop De laatste nieuwtjes zijn de laatste berichten erover te vinden.

Update: hier staat het document waarin de rechten van de huurders in deze versterkingsoperatie staan