Huurdersorganisatie Uithuizen

Ledenvergaderingen

Op dinsdag 15 juni is er een ledenvergadering in Dorpshuis de Fakkel. We beginnen om 19.30 uur.

Op de agenda van deze avond staat de versterking. De komende 10 jaar gaan er in Uithuizen veel huizen versterkt of gesloopt en nieuw gebouwd worden. Dat heeft veel impact. De SUW heeft hiervoor de expertise van een externe organisatie ingehuurd. Die organisatie heet Rizoem. Rizoem regelt alles rondom de versterking en de sloop/nieuwbouw. Zij voeren ook de ‘keukentafelgesprekken’ met de mensen die naar een andere woning moeten verhuizen. Met de bewoners van de Wilgenbos zijn al gesprekken gevoerd, omdat Wilgenbos de eerste straat is waar gesloopt en nieuw gebouwd gaat worden.

Tijdens deze vergadering willen wij de leden ruime gelegenheid geven om vragen te stellen. Het is namelijk nogal wat wat er staat te gebeuren en het is logisch dat er veel vragen zijn.

Nog een heel belangrijk agendapunt is het onderzoek naar een fusie tussen SUW en De Delthe. Hiervoor hebben we de directeur/bestuurde van de SUW, Harry Oosting uitgenodigd.

Ook stellen we graag de contactpersonen van de HOU in de verschillende wijken van Uithuizen aan u voor. Zij zijn de ogen en oren van de HOU en staan u graag te woord bij vragen of klachten. De contactpersonen koppelen dat weer terug naar de huurdersorganisatie.

Kortom; er is veel te vertellen en te vragen en we verwachten dan ook een grote opkomst.

Er zijn een beperkt aantal plaatsen, dus willen we u vragen om te laten weten met hoeveel mensen u komt. Dat kan via mail: huurdersorganisatieuithuizen@gmail.comtel: 0595- 769 032, of via het aanmeldformulier dat bij de uitnodiging in de brievenbus komt.

 

Agenda 

 • Welkom, opening en mededelingen
 • Vaststellen notulen vorige ledenvergadering 
 • Jaarverslag en financiën 2019 en 2020
 • Verslag kascommissie
 • Kascommissie benoeming
 • Professionaliseringsslag
 • Presentatie contactpersonen

 

Pauze

 • Onderzoek naar Fusie SUW en De Delthe
 • Stand van zaken versterkingsopgave en sloop/nieuwbouw
 • Rondvraag
 • Sluiting; borrel

Klik op deze link voor agenda’s en notulen van jaarvergaderingen en algemene ledenvergaderingen, en de financiële jaarstukken van de vereniging.