Huurdersorganisatie Uithuizen

Smartegeld

Voor alle bewoners van het aardbevingsgebied

GRONINGERS HEBBEN RECHT OP SMARTENGELD

De rechter heeft op 1 maart 2017 bepaald dat Groningers die wonen in het bevingsgebied, naast compensatie voor bevingsschade aan woningen en ander onroerend goed, ook recht hebben op compensatie voor immateriële schade (letselschade) zoals verminderde levensvreugde, angsten, gevoelens van onveiligheid en voor verstoord woongenot door de aardbevingen. Deze uitspraak geldt niet alleen voor woningeigenaren, maar ook voor huurders.

Speciaal voor hun huurders hebben De Woonbond en de huurdersorganisaties de handen ineengeslagen deze compensatie eenvoudig en snel te laten claimen. Via dezelfde systematiek op deze site kunnen ook bewoners van koopwoningen smartengeld eisen.

De NAM moet de inwoners van het bevingsgebied smartengeld betalen voor de immateriële schade. Bovendien heeft de rechtbank geoordeeld dat de NAM de kosten voor het verminderde woongenot moet vergoeden. Dit kan worden gecompenseerd door de NAM te verplichten om een deel van de betaalde huursommen of hypotheekrente als  schadevergoeding terug te betalen.

 De aardbevingen zorgen niet alleen voor schade aan woningen en ander onroerend goed. Ze tasten ook het woongenot van de Groningers aan: de inwoners van het aardbevingsgebied ervaren minder levensvreugde, ze maken zich zorgen, ze hebben angsten en gevoelens van onveiligheid en ze hebben te maken met schademeldingen. Voor veel mensen geldt dat hun leven wordt beheerst door de gevolgen van de aardbevingen. Ook dit moet gecompenseerd worden Aanmelden kan via:  https://vragenlijstaardbevingen.nl/registratieformulier/index.php