Om welke huurders gaat het precies?
De eenmalige tegemoetkoming is voor huurders die wonen in een postcodegebied waar de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geldt en daarnaast in de postcodes 9679, 9681 en 9682 in de gemeente Oldambt.

De vergoeding is gekoppeld aan de woning. Dit betekent dat de hoofdhuurder die op 1 juli 2021 op het adres woont, de vergoeding krijgt uitgekeerd.

De tegemoetkoming geldt voor alle huurwoningen in de genoemde postcodegebieden: dus woningen die in het versterkingsprogramma van NCG zitten en woningen die daar niet in zitten. Huurders die tijdelijk in een wisselwoning zitten met een doorlopend huurcontract bij de woningcorporatie, krijgen de tegemoetkoming ook.

De volgende woningcorporaties verhuren woningen in de genoemde postcodegebieden: Acantus, Woningstichting De Delthe, Woonstichting Groninger Huis, Lefier, Woongroep Marenland, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woonstichting Wierden en Borgen, Woonzorg Nederland, De Huismeesters, Patrimonium, Nijestee en Wold en Waard.

Subsidieregeling voor corporaties
De woningcorporaties kunnen bij de rijksoverheid een subsidie aanvragen voor de verbetering, het onderhoud en verduurzaming van huurwoningen in het aardbevingsgebied die niet in de versterkingsopgave van NCG zitten. De woningcorporaties betrekken hun huurders bij de plannen die zij maken voor het verbeteren of versterken van de woningen. De eenmalige vergoeding van 750 euro voor huurders wordt ook uit deze subsidie betaald. De subsidieregeling van de rijksoverheid gaat op 1 juli 2021 in. Vanaf die datum kunnen corporaties subsidie aanvragen.

Meer informatie
De subsidieregeling voor verduurzaming, het onderhoud en de verbetering van huurwoningen is onderdeel van de extra afspraken die het Rijk, de provincie Groningen en de gemeentes in het aardbevingsgebied op 6 november 2020 hebben gemaakt.

Ad 2 Veel gestelde vragen en antwoorden (voor intern gebruik)

Waarom krijgen huurders deze eenmalige vergoeding van €750?
Huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied in Groningen krijgen deze vrij besteedbare vergoeding voor het onderhoud en verbeteren van hun woning, omdat ze door de aardbevingen mogelijk langere tijd geen onderhoud aan de binnenkant van de woning hebben gedaan. Dit gaat om het onderhoud waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit toegezegd aan de woningcorporaties. De toezegging is onderdeel van de extra afspraken die het Rijk, de provincie Groningen en de gemeentes in het aardbevingsgebied op 6 november 2020 hebben gemaakt.

Heb ik recht op de €750 vergoeding?
De eenmalige tegemoetkoming is beschikbaar voor huurders die wonen in het postcodegebied waar de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geldt en daarnaast in de postcodes 9679, 9681 of 9682 in de gemeente Oldambt.

De vergoeding is gekoppeld aan de woning. Dit betekent dat huurders die op 1 juli 2021 in de woning wonen, de vergoeding eenmalig krijgen uitgekeerd.

De tegemoetkoming geldt voor alle huurwoningen in de genoemde postcodegebieden: dus woningen die in het versterkingsprogramma van NCG zitten en woningen die daar niet in zitten.

Huurders die tijdelijk in een wisselwoning zitten met een doorlopend huurcontract bij de woningcorporatie, krijgen de tegemoetkoming ook.

De volgende woningcorporaties verhuren woningen in de genoemden postcodegebieden: Acantus, Woningstichting De Delthe, Woonstichting Groninger Huis, Lefier, Woongroep Marenland, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woonstichting Wierden en Borgen, Woonzorg Nederland, De Huismeesters, Patrimonium, Nijestee en Wold en Waard.

Waarom is de vergoeding gekoppeld aan de woning, en niet aan de huurder?
Er is in veel gevallen gewacht met onderhoud door huurders (bijvoorbeeld schilderwerk binnen) vanwege onzekerheid over mogelijke versterking. Daarom is de vergoeding gekoppeld aan de woning, en niet aan de huurder. Huurders die op de gekozen peildatum verhuisd zijn, maken geen aanspraak op de vergoeding.

Krijgen huurders die nu in een wisselwoning van b.v. Jan Snel of de NAM zitten, ook de € 750?
Ja, zij krijgen dit bedrag ook uitgekeerd, mits ze hoofdhuurder zijn van een adres in één van de genoemde postcodegebieden en een doorlopend huurcontract hebben bij de woningcorporatie.

Vragen over de peildatum

Wat is de peildatum?
De vergoeding is gekoppeld aan het woonadres. De peildatum is de datum waarop de huurder in de woning moet wonen om voor de vergoeding in aanmerking te komen. De tijd tussen de peildatum en het moment van uitkeren willen we om die reden zo kort mogelijk houden. Om die reden is gekozen voor de datum van inwerkingtreding van de subsidieregeling, namelijk 1 juli 2021.

Waarom is niet de datum van het bestuursakkoord als peildatum gekozen? Dus dat mensen die er op dat moment woonden (of in wisselwoning zaten met doorlopend huurcontract bij de corporatie) recht hebben op de vergoeding?
De vergoeding is gekoppeld aan de woning en niet aan de huurder. Daarom krijgt de huidige hoofdhuurder het geld, om de woning desgewenst te kunnen verbeteren of onderhouden. Het bedrag is vrij besteedbaar, de huurder kan hier ook andere dingen mee doen.

Hoe zit het met mensen die het afgelopen half jaar verhuisd zijn, maar daarvoor wel jaren overlast hebben gehad?
De vergoeding is gekoppeld aan de woning en niet aan de huurder. Het is geen vergoeding voor de overlast vanwege de aardbevingen. Huurders krijgen deze vergoeding voor het onderhoud en verbeteren van hun woning, omdat ze vanwege het aardbevingsdossier geen onderhoud hebben kunnen uitvoeren aan hun woning.

Krijgen de huurders die hier pas wonen dus wel de vergoeding, ook als ze net verhuisd zijn?
Ja. Hierin maken we geen onderscheid. Je moet ergens een grens trekken – dat is altijd lastig – er zullen altijd mensen net buiten de grens vallen.

Vragen over de uitkering van het geld

Hoe krijg ik die €750?
Als u recht heeft op de vergoeding, krijgt u deze via uw woningcorporatie automatisch uitgekeerd. Het bedrag wordt, naar verwachting dit najaar, op het rekeningnummer gestort dat bij uw corporatie bekend is. U krijgt hier dan ook een brief over van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze brief krijgt u rond de datum dat de vergoeding aan u wordt overgemaakt.

Moet ik hier iets voor doen?
Nee, u hoeft hier niets voor te doen.

Wanneer krijg ik die €750 op mijn rekening gestort?
Als u recht heeft op de vergoeding, krijgt u deze in het najaar op uw rekening gestort. U krijgt hier dan ook een brief over van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze brief krijgt u rond de datum dat de vergoeding aan u wordt overgemaakt.

Gevolgen van de uitkering voor belasting, uitkering of schulden

Wat gebeurt er met de vergoeding als je huurachterstand of andere schulden hebt of in de schuldsanering zit? Ik heb een uitkering, word ik hierop gekort?
De vergoeding gaat via een regeling van het ministerie van BZK en wordt door de corporaties niet ingezet om huurachterstanden te vereffenen.

De vergoeding telt niet mee voor de inkomstenbelasting. Het kan wel zijn dat je voor vermogensbelasting boven een grensbedrag uitkomt.

Heeft de huurder een uitkering? Of heeft de huurder andere schulden, en te maken met een bewindvoerder of deurwaarder? Dan kan de huurder het beste zelf navragen bij de desbetreffende instanties wat dit betekent.

De corporaties monitoren hoe dit loopt. Als er meerdere huurders tegen vergelijkbare problemen oplopen, zorgen we ervoor dat deze huurder hulp krijgt.”