Huurdersorganisatie Uithuizen

Huurverhoging

Op deze pagina vind u de voorstellen voor huurverhoging van de SUW, en de uitkomst ervan na bespreking met de huurdersorganisatie.

Klik op onderstaande link om het voorstel te openen:
Voorstel reguliere huurverhoging per 1-7-19

 

Update 27 april 2019

Tijdens de Jaarvergadering van de vereniging afgelopen 11 april, is door de leden ingestemd met het voorstel van de SUW voor een verhoging met 1,3%. Daarbij werd aangetekend dat “In incidentele gevallen kan worden afgeweken van 1,3%, om grote verschillen uit het verleden enigszins recht te trekken.”

Van een aantal leden hebben we vernomen dat er een verhoging van 1,6% is doorgevoerd, zonder enige motivatie. Hierover gaan we binnenkort met SUW in gesprek. Laat het ons weten als uw huurverhoging meer is dan 1,3%. Mail naar huurdersorganisatieuithuizen@gmail.com