Huurdersorganisatie Uithuizen

Nieuwsbrief en Uitnodiging Huurdersorganisatie Uithuizen.

Donderdag 11 april bij Dorpshuis de Fakkel Oosterstationstraat 14,

9981 CE Uithuizen

 

Via deze nieuwsbrief nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering van Huurdersorganisatie Uithuizen op donderdag 11 april om 20.00.

Deze vergadering staat ook en vooral in het teken van het afscheid van Cor en Stienko Sietsema. Cor en Stienko zijn de oprichters van “Oet en Thoes” en hebben zich daar vanaf 1999 met ziel en zaligheid voor ingezet.

Het is daarom zowel een jubileum als een afscheid en daar willen we graag samen met u bij stil staan. Dat doen we in de vorm van een receptie op donderdag 11 april van 18.00 tot plm 19.30 gevolgd door de jaarvergadering om 20.00.

U bent voor beide gelegenheden van harte uitgenodigd. Door het vertrek van Cor en Stienko is er een vacature in het bestuur van HuurdersOrganisatie Uithuizen. Als u hiervoor belangstelling heeft laat ons dat dan svp weten.

U kunt ons bereiken via huurdersorganisatieuithuizen@gmail.com, aanmelden voor de receptie stellen we zeer op prijs.

 

De agenda van deze avond ziet er als volgt uit:

 

18.00 – 19.30 Receptie afscheid Cor en Stienko Sietsema

20.00 – 22.00 Jaarvergadering met de volgende agendapunten:

 

 

  • Welkom en opening
  • Mededelingen
  • Vaststellen notulen vorige ledenvergadering
  • Jaarlijkse huurverhoging
  • Aftreden bestuursleden Cor en Stienko Sietsema; verkiezing nieuw lid Renee van der Zee en vacature nieuwe bestuursleden 

 

Pauze

 

 

  • Financiën 2018 en begroting 2019
  • Verslag kascommissie
  • Benoeming nieuwe leden kascommissie
  • Rondvraag
  • Sluiting; borrel

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *