Huurdersorganisatie Uithuizen

Agenda Jaarvergadering 2019 – 11 april, “De Fakkel”

Agenda

De agenda van deze avond ziet er als volgt uit:

18.00 – 19.30 Receptie afscheid bestuursleden Cor en Stienko Sietsema

20.00 – 22.00 Jaarvergadering met de volgende agendapunten:

Agenda Jaarvergadering

  • Welkom en opening
  • Mededelingen
  • Vaststellen notulen vorige ledenvergadering
  • Jaarlijkse huurverhoging
  • Aftreden bestuursleden Cor en Stienko Sietsema; verkiezing nieuw lid Renee van der Zee en vacature nieuwe bestuursleden

Pauze

  • Financiën 2018 en begroting 2019
  • Verslag kascommissie
  • Benoeming nieuwe leden kascommissie
  • Rondvraag
  • Sluiting; borrel

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *