Huurdersorganisatie Uithuizen

20181127 Agenda 2e Algemene ledenvergadering huurdersvereniging Oet en Thoes

Uitnodiging:

2e Algemene ledenvergadering huurdersvereniging Oet en Thoes

Dinsdag 27 november 2018, gebouw ‘De Fakkel’

Oosterstationsstraat 14 te Uithuizen

Aanvang 20.00 uur

 

De ledenvergadering heeft als belangrijkste agendapunt de statuten- en naamswijziging. Deze 2e vergadering wordt gehouden omdat tijdens de eerste niet de volgens de statuten benodigde ⅔ van de leden aanwezig was. In de vergadering zijn de nieuwe statuten door de aanwezige leden goedgekeurd.

De naam van huurdersvereniging ‘Oet en Thoes’ wordt gewijzigd in ‘Huurdersorganisatie Uithuizen’. De nieuwe statuten kunt u vinden op onze website huurdersorganisatieuithuizen.nl. Ze liggen ook ter inzage bij SUW.

Als u niet in de gelegenheid bent om te komen en wel instemt met de nieuwe statuten, kunt u bijgevoegd blad invullen; dat bevat een stemvolmacht. Die kunt u inleveren bij de voorzitter (Tjalk 36) of inscannen en mailen naar huurdersorganisatieuithuizen@gmail.com.

 

Graag tot de 27e!

 

Agenda

 

 

 1. Welkom en opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering
 4. Statutenwijziging: procedure
 5. Statutenwijziging: inhoudelijke behandeling en stemming 

  Pauze 

 6. Ledenwerving; mailadressen leden
 7. Stand van zaken SUW
 8. Immateriële schadeclaim
 9. Mooiland
 10. Kozijnvervanging Menkema
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *